İşbu Gizlilik Politikası, CEKK AROMA VE KOZMETİK A.Ş. tarafından satışı yapılacak ürünlerin, satışına ilişkin tüm hususları içeren Tukaka.net adresi üzerinden erişim sağlanacak internet sitesi “Web Sitesi” ’ne ilişkin gizlilik uygulamalarını ihtiva eder: İşbu web sitesini her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız.

İşbu Gizlilik Politikası CEKK AROMA VE KOZMETİK A.Ş. “CEKK” ’ya ait web sitesi kapsamındaki hizmetlerinden Kullanıcıları yararlandırmak amacıyla Kullanıcılara ait bilgilerin; toplanması, kullanılması, transferi ve saklanmasına ilişkin hükümleri içermektedir. CEKK işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. CEKK’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, iş bu Web Sitesinde yayınladığı tarihte yürürlüğe girer.

1. Kullanıcı Bilgilerine Erişim

Kullanıcılar Web Sitesine giriş yaparak Üyelik Formunu doldurup onayladıktan sonra, kullanıcıların bu kapsamda sağladığı tüm bilgileri (e-posta adresi, teslimat adresi, telefon numarası, ürün bilgileri, satın alma tarihi) CEKK hizmetlerinin sağlanması amacıyla kayıt altına alınacaktır. Kullanıcılara ait kredi kartı bilgileri ilgili bankalara ait web sayfaları üzerinden iletilmektedir ve bu nedenle CEKK, kredi kartı bilgilerini saklamaz. Kullanıcılar diledikleri zaman 3D Secure Sanal Pos sistemini seçmeli olarak kullanabilirler.

Web Sitesi, Kullanıcılara; CEKK hizmetleri hakkında bilgiler verilmesi, CEKK kampanya duyurular yapılması ve ürünlerin sunulması amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılar tarafından girilecek ve sistemde kayıtlı tutulacak kullanıcı bilgileri başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Web Sitesi işlemlerinin gerçekleştirildiği sayfalar SSL sertifikası ile korunmakta olup; kullanıcı bilgileri CEKK tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Gizlilik Politikası uyarınca gizli tutulacaktır.

2. Toplanacak Bilgiler

• CEKK Web Sitesi’ne erişimin sağlandığı cihaza özel bilgiler,

• Kayıt bilgileri,

• Teslimat Bilgileri,

• Satın Alınan Ürün Bilgileri

• CEKK Web Sitesinde bulunma zamanı ve süresi,

• CEKK Web Sitesi içerisinde kullanılan arama sorgulama terimleri,

• CEKK Web Sitesi’ne erişimin sağlandığı cihazın üzerine yerleştirilen çerezler içinde saklanan her türlü bilgi.

• Konum bilgileri,

• Diğer bilgiler (Kullanılan uygulamalar, ziyaret edilen diğer web siteleri ve Hizmetler yoluyla teklif edilen içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuz, Hizmetleri kullanımınıza ilişkin diğer bilgiler.)                                                    

3. Bilgilerin Kullanılması 

Web Sitesi’ne giriş yapıldıktan sonra Web Sitesi aracılığı ile alınacak her türlü bilgi CEKK tarafından aşağıdaki amaçlara hizmet etmek üzere kullanılacaktır. 


a) Kullanıcıların promosyonlar hakkında bilgilendirilmesi; 

b) Kullanıcıların kampanyalar, etkinlikler, çekilişler hakkında bilgilendirilmesi;

c) Ürünlerle ilgili konular hakkında bilgi mesajı gönderilmesi; 

d) Çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması veya pazar araştırmaları yapılması;

e) Özelleştirilmiş reklamlar ve sponsorlu içerik gibi reklamlar verilmesi, promosyon amaçlı bildirimler gönderilmesi;

f) Web Sitesi geçmiş deneyimlerine bağlı özelleştirilmiş içerik sağlanması ve tavsiyelerde bulunulması;

g) Ürün ve hizmetlerle ilgili görüş alınması ve müşteri anketleri yapılması;

h) Web Sitesi hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi anlamında çalışmalar yapılması; 

4. Bilgilerin Paylaşılması

CEKK, Kullanıcılardan alınan bilgileri Kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında gerekli hizmeti Kullanıcılarına ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan İşbirliği Ortakları ile paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

CEKK, Web Sitesi kapsamında edindiği Kullanıcı bilgilerini, kanunun öngördüğü bir zorunluluk dolayısıyla, kamu yararına veya resmi olarak bir görevin yerine getirilmesi amacıyla, hukuki ve cezai bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında, Kullanıcıların veya başkasının hayatını veya beden bütünlüğünü korumak ve ilgili yasal düzenlemelerde sayılan hukuka uygunluk hallerinde adli kurumlara veya diğer devlet kurumlarına veya üçüncü kişilere açıklayabilir. 

5. Hizmetlerin Uygunluğu

CEKK Web Sitesi’ de yer alacak ürün ve hizmetlerle ilgili olarak fiyat, promosyon, kampanya, etkinlik, çekiliş ve diğer bilgilerin güncelliği ile ilgili garanti vermemektedir. İşbu Web Sitesi’de yer alacak, fiyat, ürün, kampanya ve promosyon bilgileri; kişiye, yere ve mağazaya göre farklılıklar gösterebileceği gibi CEKK Web Sitesi’de yer alan bilgilerde önceden bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına haizdir.

6. Marka ve Telif Hakkı

CEKK adına kayıtlı marka ve eserlerin (Web Sitesi kapsamındaki; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcı’ nın sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle CEKK Marka ve Logosu' nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, CEKK bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı' dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı' ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı' nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir.