ALICI, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir (cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere).

Cayma süresi ALICI veya ALICI' nın belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, ALICI veya ALICI' nın belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI' ya ait olmak üzere SATICI' nın Mesafeli Satış Sözleşmesindeki adresine gönderilmesi zorunludur.

Geri ödeme, ürünün SATICI' ya ulaştığı günden itibaren on dört (14) gün içerisinde yapılacaktır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır.

Ürünleri iade etmenin risklerinden ALICI sorumludur.

Her türlü kozmetik ürünlerinde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Cayma hakkının kullanılamayacağı haller

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde ALICI cayma hakkını kullanamaz:

1. ALICI' nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

4.  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

5. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda; ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, parfümler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, parfüm, koku ürünlerinin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. Kutu (ürün) ambalajı zarar görmüş tekrar satılabilir özelliği kaybolmuş ürünlerin iadesi söz konusu değildir.

ALICI; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte SATICI' ya iade etmelidir. Her halde ALICI, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi ürün ile birlikte göndermelidir.

SATICI, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için ALICI' nın hakkı olup olmadığı hususunda ALICI' yı bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, ürünün SATICI' ya ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır.